Vratite svoje funkcioniranje u balans

Posjetite nas u Neurona centru za savjetovanje, psihoterapiju i neurofeedback na novoj lokaciji
Stanka Vraza 16b.

Neurona tim

1
Ana Horvat, mag. psych
Po završetku srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji Franje Petrića u rodnome Zadru, 2012. godine odlazi na preddiplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku (Sveučilište J.J.
Strossmayera). Tijekom studija osvaja dekanovu nagradu za uspjeh u studiju te započinje edukaciju iz
geštalt psihoterapije.

2015. godine upisuje diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu, tijekom kojeg aktivno volonterski sudjeluje u radu više neprofitnih udruga, od čega posebno ističe iskustvo savjetodavnog rada s djecom i roditeljima u sklopu udruge „Hrabri telefon“ te iskustvo psihoedukativnog rada s ovisnicima koji su u procesu rehabilitacije i resocijalizacije u sklopu udruge
„Jedni za druge“.

Vježbenički staž odrađuje u stručnoj službi u Gimnaziji Franje Petrića u Zadru, gdje dominantno provodi individualna savjetovanja s djecom, roditeljima i nastavnicima uzpsihoedukativni rad u formi radionica.

2019. godine započinje provoditi psihoterapijski rad pod
supervizijom te širi svoje znanje upisom edukacije iz seksualne terapije pri Hrvatskom društvu za
seksualnu terapiju.

Godinu nakon završava tečaj iz teorije i primjene neurofeedback tretmana po
Othmerovoj metodi te pokreće vlastitu praksu kroz proces samozapošljavanja. Iste godine, u jeku pandemijske krize, volonterski se uključuje u rad savjetodavne telefonske linije za psihološku pomoć u organizaciji Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.

2023. godine stječe zvanje geštalt psihoterapetkinje pri institutu Psihika d.o.o. koji ima službeno priznanje od Europske
asocijacije za psihoterapiju (EAP). Aktualno pruža usluge psihološkog savjetovanja, psihoterapije ineurofeedback tretmana
2
Marin Drobac, bacc. paed. bacc. psych. 
Po završetku srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji Franje Petrića u rodnom Zadru, 2012. godine upisuje preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Sveučilištu u Zadru.Tijekom studija usvaja teoretsko i praktično znanje o radu s djecom i razvija afinitet prema psihologiji zbog čega, po završetku studija u Zadru,

2016. upisuje preddiplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija uključuje se u volonterski rad s djecom s problemima u ponašanju u „Psihološkom centru Sever“ te se po završetku preddiplomskog studija 2019. zapošljava kao asistent u nastavi preko „Udruge za sindrom Down“ u Zagrebu.

2021. godine
završava tečaj iz teorije i primjene neurofeedback tretmana (Othmerova metoda) i počinje s radom u „Neuroni“, a kasnije iste godine upisuje diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi kao neurofeedback praktičar u „Neuroni“.

Psihoterapija i savjetovanje

Savjetovanje je oblik pomoći tipično kraćeg vremenskog trajanja koji služi usvajanju novih vještina, znanja i strategija za adekvatnije rješavanje aktualnih problema te kompetentnije suočavanje s
izazovnim situacijama, kao i razvoj sposobnosti prilagodbe na nove životne okolnosti. U procesu savjetovanja fokus se stavlja na jedan izdvojeni problem, odnosno cilj pojedinca, koji je moguće
realizirati tehnikama psihološkog savjetovanja. Savjetovanje je dobar izbor za teškoće nošenja sa stresom, probleme s organizacijom vremena, komunikacijske teškoće, probleme prilagodbe i slične
probleme koji su rješivi u relativno kratkom vremenskom roku. Iako sam naziv usluge tako implicira, u savjetovanju se ne daju izravni savjeti, već se pomaže osobi da dođe do prikladnih rješenja i/ili novih
uvida u poteškoće.

Geštalt Geštalt terapija kreirana je na premisi da se pojedinci mogu razumjeti jedino u kontekstu njihovihkontinuiranih i recipročnih odnosa s okolinom. Kao egzistencijalni pristup, geštalt terapija posebnu pozornost posvećuje egzistenciji kako je pojedinac doživljava te afirmira ljudsku sposobnost rasta i
iscjeljivanja kroz međuljudski kontakt i uvid. Geštalt terapijski pristup usmjeren je na klijentov doživljaj stvarnosti te naglašava stalni proces stvaranja i otkrivanja sebe. Geštalt pristup terapiji
iznimno je iskustven, što znači da se klijenti hvataju u koštac s onim što i kako misle, osjećaju i djeluju dok su u interakciji s terapeutom. Geštalt terapija pomaže pojedincima da prošire svoju svjesnost o
onome što proživljavaju u sadašnjem trenutku, odnosno postignu potpuno razumijevanje svojeg aktualnog iskustva. To nerijetko donosi uvide u neke neadekvatne aktivne obrasce te izvore nekih
teškoća i problema, na kojima se potom radi u okviru terapijskog odnosa, odnosno sadašnjih okolnosti i mogućnosti. Svjesnost, izbor i odgovornost temelj su geštalt prakse. Podizanjem svjesnosti, otvara se i prostor slobode u kojem se uočavaju mogući izbori, ali se snosi i pripadajuća odgovornost za njih.

Seksualna terapija ne predstavlja zaseban terapijski pravac već predstavlja skup znanja i tehnika razvijenih u svrhu zaštite te unaprjeđenja individualnog i/ili partnerskog seksualnog blagostanja.
Integralni dio ovakvog rada jest psihoedukacija o mehanizmima seksualnog doživljavanja i ponašanja, uz primjenu raznih tehnika koje pomažu u implementaciji željene promjene na planu seksualnog
zdravlja. U procesu seksualne terapije nerijetko se radi na nefunkcionalnim obrascima komunikacije te nezdravim uvjerenjima koji su u podlozi određene seksualne teškoće ili disfunkcije. Seksualni
terapeut pomaže postići potpuno prihvaćanje vlastite individualne seksualnosti, kao i stvaranje odnosa povjerenja te emocionalne povezanosti potrebnih za ostvarivanje seksualno zdrave veze.

Neurofeedback

Što je Neurofeedback?Neurofeedback je vrsta neinvazivne terapije za osobe s različitim disregulacijama mozga, a temelji se
na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG) i davanju povratne informacije o istoj. U Neuroni sespecijaliziramo za primjenu dvokanalnog Infra Low Frequency HD Neurofeedback treninga prema
Othmerovoj metodi.

Za što se koristi?

Neurofeedback trening koji provodimo u Neuroni prikladan je za osobe svih uzrasta, od treće godine života na dalje. Pokazalo se kako se uz pomoć neurofeedback treninga mogu postići pozitivni rezultati na širokom spektru ponašajnih i spoznajnih poteškoća (bihevioralnih i kognitivnih problema) tijekom
cijelog životnog razvoja.
Djeca
Kod djece su najčešći problemi enureza, emocionalna samoregulacija, poremećaji pažnje i slični razvojni poremećaji, usvajanje i produkcija govora i pisma, poremećaji s autističnog spektra, …


Adoloscenti
Razlozi adolescenata za dolazak su najčešće borbe sa simptomima poremećaja s anksioznog i/ili depresivnog spektra i uporabom droge i alkohola, ali također i trening izvršnih funkcija u svrhu održavanja izvrsnosti mentalne izvedbe uslijed rastućih akademskih zahtjeva.
Odrasle osobe
Kod problema istaknutih u populaciji odraslih osoba, neurofeedback nudi pomoć u ublažavanju simptoma migrena, nesanice, vertiga, nekih fizičkih i emocionalnih tegoba, a svoju korist donosi i kao potpora u prevenciji i ublažavanju učinka stresa na organizam.
Osobe zrele dobi
Konačno, za populaciju zrele dobi neurofeedback nudi pomoć u svladavanju svakodnevnih i specifičnih problematika koje uzrokuje starenje, kao što postupno opadanje brzine i uspješnosti kognitivnih procesa, gubljenje vigilnosti i tenaciteta pažnje,

Osnažite svoj mozak uz trening samoregulacije. Krenite na ispunjavanje inicijalne procjene.?

01
Ispuni upitnik
02
Dogovori sastanak
03
Prvi termin na lokaciji

Kako izgleda jedan neurofeedback ciklus?

1
Priprema
Prije samog dolaska potrebno je ispuniti upitnik inicijalne procjene i odraditi razgovor s našim
praktičarem radi određivanja trening protokola.3
Prilagodba protokola
U treninzima koji slijede prati se stanje simptoma te se uvode napredne pozicije i prilagođava
protokol ovisno o klijentovim potrebama i reakcijama na trening.
2
Prvi koraci
Kroz prvih par treninga praktičar podešava frekvenciju snimanja na temelju klijentovih ponašajnih
znakova, samoiskaza i iskaza članova obitelji kako bi našao idealnu frekvenciju pri kojoj je klijent opušten i smiren, ali budan i koncentriran.
4
Analiza ciklusa
Na kraju ciklusa provodi se evaluacija provedenog protokola i postignutih ciljeva, nakon čega slijedi
dogovor o eventualnim daljnjim treninzima s ciljem održavanja postignutih promjena ili iniciranja
novih ciklusa.

Usluge

Check the prices and choose the right package of services
Neurofeedback Trening
This plan is comfortable for start-ups and midmarket companies
30
Neurofeedback ciklus
Potpuni protokol u trajanju 20 neurofeedback treninga.
510
Individualni termin
Termin u trajanju 60 minuta online ili na lokaciji.
45
Partnerski termin I
Partnerski termin u trajanju od 60 min
50
Partnerski termin II
Partnerski termin u trajanju od 90 min
€70
Neurofeedback
Trening u trajanju od 60 minuta
Kontakt
€30/termin
Neurofeedback ciklus
Efektivan pristup treningu orijentiran
raznim potrebama
Kontakt
€510/protokol
Individualni Termin
Individualni Termin u trajanju 60min
Kontakt
€45/termin
Partnerski Termin
Individualni Termin u trajanju 60min
Kontakt
€50/termin
Partnerski Termin II
Individualni Termin u trajanju 90min
Kontakt
€70/termin
Osnažite svoj mozak uz trening samoregulacije.
Krenite na ispunjavanje inicijalne procjene.